В этом разделе размещены упоминания о нас в СМИ.http://sevstory.ru/2015/08/svobodnaya-ekonomicheskaya-zona-shans-dlya-goroda-i-dlya-biznesa.html